full_fotka_1Dňa 17. mája 2014 spoločnosť MCLIMA, s. r. o., uverejnila reklamu v regionálnom týždenníku pre oblasti BRATISLAVSKO, MALACKO, PEZINSKO, PIEŠŤANSKO-NOVOMESTSKO-MYJAVSKO, SENECKO, SENICKO-SKALICKO a TRNAVSKO v celkovom týždennom náklade 298 100 ks výtlačkov. Ide o sezónnu akciu na klimatizácie značky CARRIER.

Comments are closed.

Tvorba web stránok